Nota de informare

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Scopul prezentei Note de informare

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Informarea”) pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la Datele dvs. cu Caracter Personal și modalitatea în care le vom utiliza. Prezenta Informare se aplică persoanelor fizice care interacționează cu serviciile BS Rot în calitate de consumatori (“dumneavoastră” / ”dvs.”).

 

Prezenta Informare explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate datele dvs. cu caracter personal de către BAUMEISTER ROT S.R.L. (“BS Rot”, “noi”). De asemenea, vă explică modul în care puteți accesa și actualiza datele dvs. cu caracter personal și în care puteți face anumite alegeri cu privire la modul în care sunt utilizate datele dvs. cu caracter personal. 

În cazul în care nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare (vă vom indica acest lucru când va fi cazul, de exemplu prin prezentarea acestor informații cu claritate în formularele noastre de înregistrare), e posibil ca noi, partenerii noștri sau furnizorii noștri de servicii să nu fie în măsură să vă furnizeze bunurile și/sau serviciile noastre.

 

 1. Sursele datelor cu caracter personal

Prezenta Informare se aplică datelor cu caracter personal pe care noi le colectăm de la sau cu privire la dumneavoastră prin metodele prezentate mai jos (a se vedea Secțiunea 2) din următoarele surse:

 

Website-ul BS Rot. Website-urile adresate consumatorilor operate de către BS Rot sau în numele și pe seama acesteia, inclusiv website-urile pe care noi le operăm în cadrul propriilor noastre domenii /URL-uri și mini-website-uri pe care le operăm pe rețelele de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook (“Website-urile”).


Mesaje e-mail, mesaje text, prin telefon și alte mesaje electronice. Interacțiunile prin intermediul comunicării electronice dintre dvs. și BS Rot.

Formulare de înregistrare offline. Înregistrarea pe bază de formular tipărit sau formular digital și diferite formulare similare pe care noi le colectăm prin intermediul, de exemplu, corespondenței prin poștă, al demo-urilor din magazine, al concursurilor și al altor promoții sau evenimente. 

 1. Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre/de la dvs. și modalitatea de colectare a acestora

În funcție de modul în care interacționați cu BS Rot (online, offline, telefonic etc.), colectăm diferite tipuri de informații de la dvs., așa cum este descris mai jos:

 

Informații personale de contact. Acestea includ orice informații pe care ni le furnizați (personale sau de afaceri) care ne dau posibilitatea de a vă contacta (după caz, în interes personal, persoană fizică/consumator sau în interes de afaceri), cum ar fi numele, adresa poștală, adresa e-mail, detalii privind rețeaua de socializare, numărul dumneavoastră de telefon, poziția ocupată în societatea respectivă, după caz.

 

Conținut generat de consumator. Orice conținut pe care îl creați și pe care ni-l puneți ulterior la dispoziție pe rețele de socializare aparținând terților sau prin încărcarea acestuia pe unul dintre Website-urile sau aplicațiile noastre, inclusiv prin utilizarea unei aplicații a unei rețele de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook. Printre exemple se numără: fotografii, materiale video, relatări personale sau alte medii ori conținuturi similare. Acolo unde este permis acest lucru, colectăm și publicăm conținut generat de consumatori în legătură cu o varietate de activități, inclusiv concursuri și alte promoții, funcții website destinate unor comunități, implicarea consumatorilor și socializarea pe rețele aparținând terților.

 

Informații privind plățile și informații financiare. Orice informații care ne sunt necesare pentru a onora o comandă sau pe care le utilizați pentru a face cumpărături, cum ar fi detaliile cardului dvs. de debit sau de credit (numele titularului cardului, numărul cardului, data expirării etc.) sau alte forme de plată (dacă acestea sunt puse la dispoziție). În orice caz, noi sau furnizorul nostru/furnizorii noștri de servicii de prelucrare a informațiilor privind plățile gestionează informațiile privind plățile și pe cele financiare într-o manieră conformă cu legislația, reglementările și standardele de securitate aplicabile, cum ar fi PCI DSS.

 

Apelurile telefonice la Serviciul Rezervări. Comunicările cu Serviciul Rezervări pot fi înregistrate sau ascultate în conformitate cu legislația aplicabilă, în scopuri operaționale locale (de ex., în scopuri legate de calitate sau de instruire profesională). Atunci când acest lucru este impus prin lege, veți fi informat cu privire la aceste înregistrări la începutul convorbirii. Detaliile privind cardurile de plată nu sunt cerute sau înregistrate în timpul unei conversații cu SR, numărul de cont bancar poate fi cerut în anumite cazuri în legătură cu efectuarea plății.

 

Date sensibile cu caracter personal. Nu urmărim să colectăm sau să prelucrăm în alt mod date sensibile cu caracter personal în cursul desfășurării normale a activității noastre. Acolo unde devine necesară prelucrarea datelor dvs. sensibile cu caracter personal, din orice motiv, ne vom baza pe consimțământul dvs. expres pentru orice prelucrare care este voluntară (de ex., în scopuri de marketing). În cazul în care prelucrăm date sensibile cu caracter personal în alte scopuri, ne bazăm pe următoarele temeiuri legale: (i) detectarea și prevenirea infracționalității (inclusiv prevenirea fraudelor); și (ii) respectarea legislației aplicabile (de ex., conformitatea cu cerințele noastre de raportare privind diversitatea). În timpul unei interacțiuni cu noi (inclusiv telefonice sau față în față), poate fi necesar să prelucrăm anumite date personale sensibile (cum ar fi starea de sănătate, starea sarcinii etc.) pentru a putea răspunde în mod corespunzător solicitării dvs.; vă vom solicita consimțământul în acest scop și refuzul de a ne furniza aceste date poate conduce la imposibilitatea de a răspunde la solicitarea dvs.

 

Datele dvs. de identificare și/sau imaginea dvs. BS Rot prelucrează datele dvs. cu caracter personal (de exemplu, imaginea, numele, prenumele, numărul de înmatriculare al mașinii dvs., seria și numărul din actul de identitate, dacă este cazul) prin intermediul  sistemelor de supraveghere video, în vederea asigurării pazei și securității spațiilor BS Rot, a bunurilor și persoanelor care au acces sau își desfășoară activitatea în acestea. Activitățile din cadrul spațiilor noastre sunt supravegheate cu camere video în scopuri de securitate, prin sisteme de supraveghere video (CCTV). Datele dvs. sunt stocate pentru o perioadă rezonabilă, iar după expirarea termenului acestea vor fi șterse, cu excepția cazului în care este necesar să fie protejate interesele legitime ale noastre sau există obligații legale de păstrare (ex: înregistrările video sunt stocate pentru o perioadă de maximum 30 de zile). Imaginile sunt utilizate de către BS Rot și nu sunt stocate pentru potențiale scopuri viitoare, cu excepția cazului în care există un temei legal. Imaginile ar putea fi puse la dispoziție sau transmise către terțe persoane atunci când acest lucru este impus prin legislația aplicabilă și/sau ca răspuns la proceduri legale și/sau ca urmare a solicitărilor din partea unei autorități competente de aplicare a legii (de exemplu instanțe de judecată, poliție, instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale etc.). 
 

 1. Datele cu caracter personal ale copiilor

Nu solicităm și nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal din partea copiilor sub vârsta de 16. În cazul în care descoperim că am colectat neintenționat date cu caracter personal de la un copil sub vârsta de 16 ani, vom șterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale copilului respectiv din evidențele noastre. Totuși, BS Rot ar putea colecta date cu caracter personal referitoare la copii sub vârsta de 16 ani direct de la părinți sau de la tutori, cu consimțământul expres al persoanelor respective.

 

 1. Aplicații de tip cookie/tehnologii similare, fișiere-jurnal și semnalizatoare web

Aplicații de tip cookie/tehnologii similare. A se vedea informarea noastră privind aplicațiile de tip cookie aici   pentru a afla cum puteți gestiona setările de tip cookie și pentru informații detaliate cu privire la aplicațiile de tip cookie pe care le utilizăm și scopurile în care le utilizăm.

Fișierele-jurnal. Colectăm informații sub formă de fișiere-jurnal care înregistrează activitatea pe website și colectează statistici referitoare la obiceiurile dumneavoastră de navigare. Aceste înregistrări sunt generate în mod automat și ne ajută să remediem erorile, să îmbunătățim performanța și să menținem securitatea Website-urilor noastre.

Semnalizatoare web. Semnalizatoarele web (cunoscute și sub denumirea de “web bugs”) sunt mici șiruri de cod care transmit o imagine grafică pe o pagină web sau într-un mesaj e-mail în scopul transferării datelor înapoi către noi. Informațiile colectate prin intermediul semnalizatoarelor web vor include informații precum adresa IP, precum și informații referitoare la modul în care dvs. reacționați la o campanie e-mail (de ex., la ce oră a fost deschis e-mailul, pe care dintre link-urile din mesaj ați dat click etc.). Vom utiliza semnalizatoare web pe Website-urile noastre sau le vom include în mesajele e-mail pe care vi le vom trimite. Utilizăm informații obținute de semnalizatoarele web într-o varietate de scopuri, incluzând, fără limitare, raportările privind traficul pe site, conturile unice ale vizitatorilor, publicitate, auditarea și raportarea prin e-mail și personalizare.

 

 1. Utilizările datelor dvs. cu caracter personal

Paragrafele ce urmează prezintă diferitele scopuri în care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal, precum și diferitele tipuri de date cu caracter personal care sunt colectate pentru fiecare scop. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu toate utilizările prezentate mai jos vor avea relevanță pentru fiecare persoană.

 

 

Pentru ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Serviciile adresate clienților. Utilizăm datele dvs. cu caracter personal în scopul serviciilor adresate  clienților, inclusiv pentru a răspunde solicitărilor dvs. În mod normal, aceasta necesită utilizarea anumitor informații personale de contact și informații  referitoare la motivul pentru care adresați solicitarea (de ex., stadiul comenzii, probleme tehnice,  întrebări/reclamații cu privire la produse, întrebări de ordin general etc.).

 

Siguranță, pază și protecție.  Asigurăm paza și protecția bunurilor și persoanelor aflate în incinta spațiilor noastre, prin implementarea unui sistem de supraveghere video (CCTV). 

 

 1. Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal

BS Rot ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minimă necesară pentru scopurile stabilite în această Informare. Criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

 1. a)    BS Rot va păstra copii ale datelor dvs. cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea numai atât timp cât datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în legătură cu scopurile stabilite în această Informare și avem un temei legal valabil;
  b)    durata: (i) oricărei perioade de prescripție aplicabilă (adică oricărei perioade în cursul căreia o persoană ar putea formula o acțiune legală împotriva noastră) și (ii) încă 6 (șase) luni de la sfârșitul perioadei de prescripție aplicabile (astfel încât să putem identifica orice date cu caracter personal ale unei persoane care poate formula o reclamație la sfârșitul termenului aplicabil);
  și
   c)    în plus, în cazul în care sunt formulate acțiuni legale relevante, este posibil să continuăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar în legătură cu reclamația/acțiunea respectivă. 

 

În perioadele menționate la punctele b) (i) și b) (ii) de mai sus, vom restrânge prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la activitatea de păstrare sau la păstrarea securității acestor date, cu excepția cazului în care datele trebuie revizuite în legătura cu orice reclamație sau orice altă obligație în conformitate cu legislația aplicabilă.

După trecerea perioadelor precizate la punctele a), b) și c) de mai sus, în măsura în care este aplicabilă, vom proceda la: (i) ștergerea sau distrugerea definitivă a datelor cu caracter personal relevante sau (ii) anonimizarea datele cu caracter personal relevante.

 

 1. Stocarea, divulgarea și/sau transferul datelor dvs. cu caracter personal

Utilizăm măsuri adecvate (prezentate mai jos) pentru menținerea confidențialității și securității datelor dvs. cu caracter personal. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care dvs. alegeți să le distribuiți în domeniul public, cum ar fi rețelele de socializare aparținând terților.

 

Persoanele care pot accesa Datele dvs. cu Caracter Personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul sau agenții noștri autorizați, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dvs. cu caracter personal (de ex., personalul nostru responsabil de relația cu clienții va avea acces la înregistrările care se referă la dumneavoastră în calitate de consumator).

 

Măsuri luate în mediile de operare. Stocăm datele dvs. cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal. Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este pe deplin sigură și, chiar dacă noi vom depune toate diligențele pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal, nu vă putem garanta securitatea datelor în timpul transmiterii acestora prin intermediul Website-urilor/aplicațiilor noastre.

 

Măsuri din partea dvs. la care ne așteptăm. Ar trebui să utilizați orice setări sau funcții de control al confidențialității pe care vi le punem la dispoziție pe Website-ul/aplicația noastră.

 

Accesul la Datele cu Caracter Personal. Aveți dreptul de a accesa, analiza și solicita copii fizice sau electronice ale informațiilor deținute cu privire la persoana dvs. De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la sursa datelor dvs. cu caracter personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate transmițându-ne un e-mail la sport@bsrot.ro  sau scriindu-ne la Baumeister Rot S.R.L., Strada Tecuciul Nou nr. 129, Tecuci, jud. Galați, anexând o copie a cărții dvs. de identitate sau detalii echivalente (acolo unde acestea sunt necesare sau permise prin lege). Dacă cererea este înaintată de o altă persoană, fără a face dovada că cererea este făcută în mod legitim în numele dvs., o astfel de cerere va fi respinsă. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice informații de identificare furnizate nouă vor fi prelucrate numai în conformitate cu și în măsura permisă de legislația aplicabilă.

 

Drepturi suplimentare (de ex., modificarea și ștergerea datelor cu caracter personal). Acolo unde acest lucru este prevăzut prin lege, puteți (i) solicita ștergerea, portabilitatea, rectificarea sau revizuirea datelor dvs. cu caracter personal; (ii) limita utilizarea și divulgarea datelor dvs. cu caracter personal; și (iii) revoca consimțământul cu privire la orice activități de prelucrare a datelor de către noi.

 

Sub rezerva legii aplicabile, aveți de asemenea următoarele drepturi suplimentare cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:
•    dreptul de a vă opune, pe motive legate de situația dvs. particulară, la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi sau în numele și pe seama noastră; și
•    dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi sau în numele și pe seama noastră în scopuri de marketing

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în anumite împrejurări, este posibil să ni se impună să păstrăm anumite date cu caracter personal după solicitarea ștergerii acestora de către dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale sau contractuale. De asemenea, este posibil ca legislația aplicabilă să ne permită să păstrăm unele date cu caracter personal în scopul aducerii la îndeplinire a intereselor noastre de afaceri.

 

Sperăm că vă putem satisface solicitările pe care le-ați putea avea cu privire la modul în care prelucrăm date dvs. cu caracter personal. Totuși, dacă aveți probleme nerezolvate, aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritățile competente de protecție a datelor, respectiv la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau la adresa din București, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, și dreptul de a vă adresa instanțelor competente.

 

 1. Opțiunile dumneavoastră cu privire la modalitatea în care utilizăm și divulgăm datele dvs. cu caracter personal

Depunem eforturi să vă punem la dispoziție opțiuni cu privire la datele cu caracter personal pe care ni le oferiți. Următoarele mecanisme vă asigură controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal:

 

Aplicații de tip cookie/Tehnologii similare. Vă puteți gestiona consimțământul prin intermediul (i) soluției noastre de gestionare a consimțământului sau (ii) al browser-ului dvs., astfel încât să refuzați toate sau unele aplicații de tip cookie/tehnologii similare sau care să vă alerteze în momentul în care acestea sunt utilizate.

 

 1. Modificările aduse prezentei Informări

În cazul în care aducem modificări modalității în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal, vom actualiza prezenta Informare. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Informări în orice moment. Vă rugăm să verificați contul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizări sau modificări aduse Informării noastre.

 

 1. Operatorii de date și date de contact

Pentru a adresa întrebări sau a transmite comentarii cu privire la prezenta Informare și la practicile noastre de confidențialitate sau pentru a transmite o plângere cu privire la nerespectarea de către noi a legislației aplicabile privind confidențialitatea/protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: sport@bsrot.ro sau să ne scrieți la Baumeister Rot S.R.L., Strada Tecuciul Nou nr. 129, Tecuci, jud. Galați sau să sunați la nr. nostru de telefon 0728 864 194.

 

Vom confirma și vom investiga orice plângere legată de modalitatea în care gestionăm datele cu caracter personal (inclusiv orice plângere privind încălcarea de către noi a drepturilor care vă revin în baza legislației aplicabile privind confidențialitatea datelor).